Bazı ülkelerde, mahkemeler ve yargı süreçleri özel dedektiflerin uygulamasını henüz tanımamıştır. Portekiz’de sunulan kanıtlar, özel dedektifler tarafından toplandığında önemini yitiriyor. Bu şartlar altında bile uygulama talep görmektedir. Bununla birlikte ülkemizde özel dedektif tarafından yapılan araştırmaların yasak olmadığı ve elde edilen delillerin mahkemede kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda özel dedektifin elde ettiği delilleri, nasıl elde ettiğiyle doğrudan ilintilidir.

Özel dedektif elde ettiği delillerin geçerli olarak kabul edilebilmesi için bazı şeylerin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumları şöyle açıklamamız mümkündür;

  • Özel dedektif araştırmalarını yaparken herhangi bir yasayı ihlal etmemiş olmalıdır.
  • Karşı tarafın kişisel hak ve özgürlüğüne müdahale etmemelidir.
  • Elde edilen delillerin, yasal yollarla elde edilmiş olması gerekmektedir.
  • Aynı zamanda araştırma yaptığı ülkenin talep ettiği ve özel dedektiflik yapabilmesini sağlayacak olan gerekli belgelere sahip olmalıdır.
  • Araştırma yaptığı ülkenin kanunlarını çok iyi bilmelidir.

Bu şartlar altında elde edilen delillerin kullanılabilir olacağını ifade edebiliriz.

Dedektiflerin soruşturma yürütmede çok çeşitli teknikleri vardır. Bununla birlikte, davaların çoğu, şüphelilerin sorgusu ve tanıkların görüşmesi ile zaman almaktadır. Sorgulamaların yanı sıra, dedektifler yıllar içinde yetiştirdikleri bir muhabir ağına da güvenebilir. Bilgi verenlerin genellikle bir dedektifin resmi olarak yaklaşamayacağı kişilerle bağlantıları vardır. Kanıt toplama ve koruma, potansiyel bir şüphelinin ya da şüphelilerin belirlenmesine de yardımcı olabilir. 

Biz Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Özel dedektif hizmetinden faydalanacak kişiler ilk olarak referans talebinde bulunmalıdır. Özel dedektifin bu işi gerçekten bilerek yapıyor olması oldukça önemlidir. Çünkü yapacağı en ufak hata sonucunda elde edilen deliller heba olacağı gibi sizi de suçlu duruma düşürebilecektir. Bununla birlikte gerekli belgelere sahip olmalı ve işinin ehli olmalıdır. Deneyimsiz bir özel dedektif birçok noktada hata yapabilir bundan dolayı deneyimsiz birisiyle çalışmamalısınız. Özellikle ülkemizde yasalarla koruma altına alınmış olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 134. maddesi olan “Özel hayatın gizliliğinin ihlali” konusunda bilgi sahibi olmalı ve delil toplarken bu noktada azami dikkat göstermesi gerekmektedir. Bu noktalara bakıldığında deneyimin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.