Faili meçhul olayların araştırılması için kullanılan özel dedektifler aslında araştırılması istenen her konuyla alakalı olarak bilgi toplama işlemi yapabilmektedir. Bu noktada yapılan tüm çalışmalarla davanın olumlu bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olmakta ve elde edilmesi gerekli olan delilleri sizin yerinize ortaya çıkarmaktadır. Özellikle faili gizli kalan dosyaların aydınlatılması ya da kayıp olan kişilerin biran önce bulunabilmesi adına önemli çalışmalar yaparak kimsenin fark etmediği delillerin ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır.

Özel dedektifler araştırmaya başlamadan önce ilk olarak basit sorular sorarak ilgili kişiyle alakalı olarak ön değerlendirme yapar ve bu kısa bilgilerden yola çıkarak araştırmasını derinleştirir. Araştırma gün geçtikçe daha da derinleşir ve çözüme adım adım yaklaşılarak olayın açığa kavuşması sağlanır. Bu noktada özel dedektiflerin elde ettikleri deliller önemli rol oynamaktadır. Ayrıca kimsenin fark edemediği küçük detayların üzerine giderek konuya farklı bir boyut kazandırması da olayın çözümüne katkı sağlamaktadır.

Özel dedektif hangi durumlarda kiralanır?

Özel dedektiflerin genellikle cinayet davalarına baktıklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dedektiften faydalanmak isteyen kimse herhangi bir olayla ilgili olarak araştırma yapılmasını talep edebileceği gibi ortadan kaybolan birisini de araştırmak adına dedektiflik hizmetinden faydalanabilecektir. 

Özel dedektif kiralamanın yasal olarak herhangi bir şartı olmadığı gibi dedektiflerin hangi konuda araştırma yapabileceğini sınırlayan bir madde bulunmamaktadır. Bu durumda karar verme yetisi sadece dedektifin kendisinde olmaktadır. Yani bir dedektif hangi konuyu araştırmak istediğine sadece kendisi karar verebilmektedir. 

Eğer konuştuğunuz özel dedektif , talep ettiğiniz araştırmayı yapmayı kabul ediyorsa bunun dışında bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır. Karşılıklı olarak anlaşmanın ardından gerekli araştırma işlemi en kısa sürede başlayacaktır.

Özel dedektif araştırmasında kesin sonuç alınır mı?

Özel dedektif kiralayanların en çok merak ettiği hususlardan birisi de bu soru olmaktadır. İnsanlar anlaşma sağladıkları dedektiflerin yaptığı araştırmanın olumlu olarak kendi lehine sonuçlanmasını arzu etmektedir. Bu durumda daha araştırma başlamadan ilk olarak sorulan soru, bu davayı kazanır mıyız? Sorusu olmaktadır. Özel dedektiflerin yaptıkları araştırmaların büyük oranda çözüme kavuşuyor olduğunu rahatlıkla söyleyebilsek de bu oranın kesinlik kazanacağını söylemek mümkün olmamaktadır.

Özel dedektifler olayın sonuçlanabilmesi adına gerekli tüm araştırmaları yaparak sonuca kısa yoldan ulaşmak için çalışmalarına devam edecektir. Bu konuyla alakalı olarak toplanan deliller her ne kadar kişisel olarak yeterli görülüyor olsa da bazı durumlarda mahkeme aşamasında yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda davanın sonuçlanması söz konusu olmayabiliyor. Ayrıca yapılan araştırma sırasında herhangi bir olumsuz durumun yaşanmama durumu da olabilir. Birisini takip ederken yanlış bir hareket yapmayabilir ya da bir sorunun ortaya çıkabilmesi için herhangi bir adım atmayabilir. Bundan dolayıdır ki yapılan tüm araştırma ve takibata rağmen sonuç olumlu olarak tamamlanmayabilir.