Güngören bölgesinde yaşanan gelişmelerle birlikte özel dedektiflere olan ilgi her geçen gün artarak devam etmektedir. Durum her geçen gün daha fazla rağbetin oluşmasına neden olsa da özel dedektiflerin verdikleri hizmet ile birlikte çözülen dava sayılarında da gözle görülür bir sonuç yaşanmıştır. Bu gelişmeyle birlikte her kesimden insanın özel dedektiflerle çalışma isteği ortaya çıkmış ve yaşanan yoğun talebe cevap verme koşturmacası yaşanmaya başlamıştır.

Özel dedektif nedir?

Dedektif , herhangi bir konu ile ilgili olarak araştırma yapan kişiye verilen isimdir. Fransızca bir kelime olan “détective” kelimesinden dilimize geçmekle birlikte aynı zamanda dünyada kullanılan hemen hemen tüm dillerde benzer şekilde telaffuz edilmektedir. Özel dedektifler genellikle herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmadan çalışan dedektifler için kullanılan bir kelimedir. Özel dedektifler araştırmalarını tamamen bağımsız bir şekilde yapar ve sonuçlarını paylaşır. Özel dedektifler yaptıkları araştırmalarda genellikle belirli bir konu üzerine uzmanlaşmış olsalar da aslında herhangi bir konuyla ilgili olarak araştırma yapabilme özelliğini ellerinde bulundurmaktadır.

Özel dedektifin görevi nedir?

Özel dedektifler, istenilen herhangi bir konu ile ilgili olarak gerekli çalışmayı yaparak elde ettiği verileri size sunmaktadır. Bununla birlikte gerekli durumlarda ses ve görüntü kaydı yaparak araştırmasına delil oluşturmaya çalışmaktadır. Özel dedektiflerin herhangi bir yaptırım imkanı olmadığından dolayı takip ettiği kişi suç işlerken dahi onu tutuklama yetkisi bulunmamaktadır. Daha çok işlenen suçların delillendirilmesi aşamasında görev yapmakta ve oldukça başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Özel Dedektifin aldığı görüntüler mahkemede delil olarak kullanılır mı?

Özel dedektif bir polis ya da devlet görevlisi gibi çalışmasa da elde ettiği kanıtların mahkeme aşamasında kullanılabilir olduğunu söyleyebiliriz. Özel dedektiflerin elde ettikleri görüntüleri oldukça titiz bir şekilde toplamaları gerekmektedir. Özellikle kişisel hak ve özgürlükler noktasında yaşanabilecek en ufak ihlalde dahi delillerin mahkemede kullanılması bir kenara oldukça ciddi yaptırımların olacağı da unutulmamalıdır. Bundan dolayı bir kez daha özel dedektifin deneyimli olması ve araştırma yaptığı bölgenin yasalarını çok iyi bir şekilde bilmesi gerektiği gün yüzüne çıkmaktadır.