Esenyurt bölgesinde talep edilen özel dedektif çalışmaları, gün geçtikçe daha yaygın hale gelmeye başlamıştır. Bölge halkından gelen taleplere göre birçok çalışma yapılmakta ve özellikle de belirli konularda yoğunluk olduğundan dolayı bu konularla alakalı özel çalışmaların altına imza atılmaktadır.

Özel Dedektif ne yapar?

Özel bir dedektif , çalışma sistematiği olarak benzer şeyler yapsa da aslında her biri kendisi için farklı bir metot takip edebilmektedir. Bundan dolayı bir özel dedektif herhangi bir konuyu diğer dedektiflerden farklı bir şekilde araştırabilmektedir. Bununla birlikte genel olarak bakıldığında dedektifler bazı ortak paydalar üzerinden araştırmalarına yön verebilmektedir.

Bu araştırmalarda şunlar gözlemlenebilmektedir;

  • Olayın yaşandığı ya da yaşanması muhtemel olan bölgede ki insanlarla konuşurlar.
  • İzleme ve takip yaparlar.
  • Bilgisayar üzerinden araştırma yaparlar.
  • Mahkeme aşamasında kullanılmak üzere delil elde etmeye çalışırlar.

Özel Dedektifler Ne Yapmaz?

Özel dedektiflerin genellikle her şeyi yapabileceği düşünülür. Şunu unutmamanız gerekir ki her özel dedektif aynı zamanda devlet adına çalışan bir güvenlik çalışanı değildir. Bununla birlikte devlet adına dahi çalışıyor olsa asla her istediğini yapamayacaktır. Örneğin;

  • Araştırdığı kişinin telefonunu dinleme.
  • Yasalara aykırı ses ve görüntü kaydı yapma.
  • Kimlik sorgulama ve işlem yapma.
  • Evleri arama ya da bu alanlarda delil elde etme.
  • Yasak olan şeyler yapamazlar.
  • Yasalara uygun olmayan işler yapamazlar.

Özel dedektifler aslında sıradan vatandaşlardır. Bununla birlikte özellikle bu işlerle uğraşmaları ve doğuştan gelen kabiliyetleri sayesinde sıradan insanlardan çok daha iyi olayı analiz etme ve çözme yetisine sahiptirler. Bu sayede olayları oldukça hızlı kavrarlar ve analitik olarak anlık cevap vererek olayların hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini sağlarlar.

Buna rağmen özel dedektifler sıradan vatandaşlardan daha fazla kayıt ve kaynağa erişebilme özelliğe sahip olabilmektedir. Özellikle kendilerine ait olan birçok teknik sayesinde sıradan insanlara göre daha çabuk karar verme ve olayın derinliklerini görebilme yetisine sahiptirler. Bununla birlikte özel dedektiflik yapabilmek için gerekli olan önsezi, insan ilişkileri, hızlı kavrama ve zeki çözümler gibi olumlu yöntemleri bulunmaktadır.