İnsanların merak ettiği konuları açıklığa kavuşturmak istemesi tarihin her aşamasında ortaya çıkmıştır. Günümüzde de genel olarak bakıldığında hiçbir insan aklında takılı sorularla yaşamak istemez. Her ne kadar bunu dışarıya doğrudan yansıtmasa bile için için o sorunun ortaya çıkması ve açıklığa kavuşması için her şeyi yaparlar. Beyoğlu bölgesinde yaşanan gelişmeler de bu durumla paralellik oluşturmaktadır. Özellikle araştırılması istenen konuların çok olması ve bu konuların oldukça farklı içeriklerde bulunmasından dolayı her olayı araştırabilecek bir yeteneğe sahip olan özel dedektiflerden yardım talep edilmektedir.

Özel Dedektifin Görevleri

Özel dedektif genel olarak bir tanımı yoktur diyebiliriz. Bununla birlikte araştırma yapan, delil toplayan ve takip eden kişiler oldukları bilinmektedir. Özel dedektifler genellikle şunları yapar:

 • Bilgi toplar. Bu bilgi toplama sırasında genellikle insanlarla görüşür ve gizli kaynakları kullanarak delil elde eder.
 • Ayrıca bilgisayardan araştırma yaparak konuyla alakalı bulguları tespit eder.
 • Araştırma sırasında konuyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilgili olan kişileri takip eder.
 • Araştırmayla ilgili olarak ilerleyen aşamalarda mahkeme olması durumunu göz önünde bulundurarak delil toplar.
 • Bilgisayar üzerinden işlenen suçlarla alakalı olarak araştırma yapar ve bu aşamada delil elde eder.
 • Kayıp ya da kaçırılan şahıslarla ilgili olarak araştırma yapar ve yer tespitinde bulunur.
 • Eşler arasında oluşan güven sorununu ortadan kaldırmak için “Eş takibi” programını uygular. Bu noktada aldatma söz konusuysa bununla ilgili olarak delil elde eder.
 • Boşanmak isteyen fakat kanıt bulamayan kişiler için kanıt toplar.
 • Evlilik öncesi eş adayını araştırarak herhangi bir sorunun olup olmadığını ortaya koyar.
 • Boşanma sonrasında nafaka ya da velayet gibi durumlarda kişinin lehine ya da karşı tarafın aleyhine olabilecek kanıtları ortaya çıkartır.
 • İş alımı gibi durumlarda personelin geçmiş dönemlerde yaptıklarını inceleyerek işe uygun olup olmadığını ortaya çıkardır.
 • Dolandırılma durumunda dolandırıcının yerini tespit eder.
 • Adres tespiti için işlemler yaparak yer belirlemede yardımcı olur.
 • İcra takibi için yardımcı olur ve işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Marka ve patent alma konusunda yardımcı olur.