Özel dedektif faaliyetleri ülkemizde oldukça yaygın bir şekilde görülmeye devam etmektedir. Özellikle İstanbul’un her bölgesinde iyice etkisini arttırmakta olduğu bilinmektedir. Beylikdüzü gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde daha fazla talep edilmekle birlikte aynı zamanda farklı konuların araştırılması noktasında da oldukça faydalı bir meslek gurubu olarak değerlendirilebilir. Özel dedektifler ülkemizde çalışma yapabildikleri gibi aynı zamanda elde ettikleri delillerinde kullanılabilir olması nedeniyle oluşan talep her geçen gün daha da artmaktadır.

Özel Dedektif ne yapar?

Özel dedektif , genel anlamda hangi konu ya da durum olursa olsun araştırma yapan kişidir. Yani kısacası bir durumu, olayı ya da olguyu ortaya çıkarabilmek adına çeşitli araştırma ve soruşturma tekniklerini kullanan kişidir. Bu araştırma ki asıl amaç, araştırma yapılmasını isteyen kişinin öğrenmek istediği konunun açıklığa kavuşmasıdır. Yani saklanan, gizlenen veya ortada görülmeyen bir durumun açıklığa kavuşturulmasını sağlamaktır. Bununla birlikte özel dedektifler şunları yapmaktadır;

  • İnsanlarla görüşerek araştırma konusu için bilgi elde etmeye çalışır.
  • İnternet üzerinden ya da yazılı kaynaklardan delil oluşturabilecek şeyler araştırır.
  • Araştırdığı konuyla ilgili olan kişileri takip eder ve neler yaptığını gözetleyerek delil elde etmeye çalışır.
  • Araştırmanın sonucunda olası mahkeme aşamasının gündeme gelmesi durumunda kullanılabilecek delillerin toplanmasını sağlar.

Özel Dedektifin Elde Ettiği Deliller Mahkemede Kullanılır mı?

Özel dedektiflerin en temel görevleri arasında araştırmanın sonuçlanabilmesi için delil toplamak gelmektedir. Özellikle yapılan araştırmanın tam anlamıyla sonuçlanması için gerekli olan bu delillerin aynı zamanda mahkeme aşamasında kullanılabilir olması çok önemlidir.

Bir özel dedektif delil toplarken aynı zamanda yasalara uygun olması noktasında oldukça dikkatli olmalıdır. Özellikle araştırdığı kişinin hak ve özgürlükleri hususunda herhangi bir ihlalin olmamasına azami dikkat gösteriyor olması hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte bu ilkelere dikkat ederek elde ettiği tüm deliller olası mahkeme durumunda delil olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte elde edilen deliller ne kadar önemli olursa olsun eğer yasalara uygun bir şekilde elde edilmemiş ise o zaman mahkeme aşamasında bu delillerin kullanılması söz konusu olmayacaktır.