Bahçelievler bölgesinde yaşayanların son dönemde özel dedektiflerle daha fazla çalıştığını iade edebiliriz. Özellikle günümüzde artan boşanma olaylarından sonra tarafların birbirlerine karşı delil bulma ve kendilerinin boşanma isteminde haklı olduğunu kanıtlayarak tazminat, nafaka ve velayet gibi bazı hakları kazanmayı istemesi gibi durumların ortaya çıkmış olması, özel dedektiflere olan rağbeti daha da arttırmıştır. Özel dedektifler kendilerine yapılan başvuruları değerlendirerek konu ile ilgili olarak araştırma yapmakta ve eş takibi sistemini devreye sokarak gerekli olan kanıtları elde etmektedir. Bu kapsamda şüpheli olan bir durumun ispat edilmesi sonucunda da mahkeme aşamasında gerekli olan kararın doğru bir şekilde alınmasına yardımcı olunmaktadır.

Bu aşamada önemli olan eş takibinin gizli bir şekilde yapılıyor olmasıdır. Aksi takdirde takip edildiğini anlayan kişi yapacaklarını kontrol edecek ve herhangi bir durumun ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu sonucun ortaya çıkmasının ardından da normal şartlarda gizli bir araştırmada ele geçirilecek olan delillerin hiçbirisine ulaşılamayacaktır. Sonuç olarak araştırma boşa gidecek ve harcanan bütün emekler heba olacağı gibi ayrıca taraflar birbirlerine karşı güvensizlik duygusuna kapılacaktır.

Eş takibinde ki görüntüler, boşanma davası için delil sayılır mı?

Eş takibi sırasında özel dedektif özellikle kişisel hak ve özgürlükler konusunda oldukça duyarlı olması gerekmektedir. Elde ettiği kanıtların ya da herhangi bir şüpheli durumda kayıt altına aldığı görüntüleri mahkemede delil olarak kullanabilmesi için herhangi bir yasayı çiğnememiş olması gerekmektedir. Bu noktada yasalar oldukça açık olduğundan dolayı özel dedektifin bu konularda oldukça dikkatli davranması gerekmektedir.

Ülkemizde ki yasalar da “Özel hayatın gizliliğinin ihlali” konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 134. Maddesinde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda elde edilen deliller ve görüntüler yasalara uygun bir şekilde elde edilmesini zorunlu kılmıştır. Öyle ki, bir davada ne kadar önemli bir delil olursa olsun eğer ilgili kanun çerçevesinde ele alınmamışsa o zaman mahkemede kullanılması söz konusu olmayacaktır. Bununla birlikte aynı zamanda “Özel hayatın gizliliğinin ihlali” söz konusu olacağı için suç işlenmiş olacaktır.